Vi er til stede mange steder på midtermolen

Hundested havns midtermole har udviklet sig til en "kulturmole". Et forbilledligt samarbejde med Hundested havn I/S har gjort det muligt for Fiskeriets og Havnens Hus at manifestere sig med en række delmål i den proces, der skal slutte med opførelsen af det maritime oplevelsescenter. Hvert år i foreningens korte levetid har nye delmål set dagens lys.

Hundested motoren

Den udstillede 2 cylindrede Hundested motor er velvilligt stillet til rådighed af direktøren for Hundested Propeller. Motoren er renoveret af to tidligere medarbejdere på Hundested motorfabrik. Den er køreklar og startes jævnligt i sæsonen. Motoren er installeret i et mindre hus med panoramavinduer, således at den kan beses fra flere sider. Huset er opført af foreningens aktive arbejdsgruppe.

Motoren kan beses hele året og efter mørkets frembrud er den belyst.

Motoren startes op hver halve time søndage i juni, juli, og august kl. 13-15

Besigtigelse og opstart kan arrangeres for foreninger, skoleklasser og grupper.

Det sorte spil hus

"Det sorte spilhus" er en kopi af det gamle spilhus, som måtte lade livet sammen med den gamle bedding da Glassmedjen blev opført. Hundested havn I/S havde planlagt at installere det store gamle spil i huset, men fortrød og overlod huset til  Fiskeriets og Havnens Hus  til udstillingsformål. Det store gamle spil er sandblæst og  behandlet med epoxylak og anbragt i det fri ved siden af spilhuset.

 

Fyrbåken

Pyramidepavillonen, fyrbåken, kirken eller oplevelsespavillonen - kært barn har mange navne - er een af de senere nyskabelser. Overdækningen udvider vore muligheder for undervisningssituationer også i dårligt vejr. Der er installeret et stålbord med vand, vask, og afløb. På sildens dag finder fyrbåken anvendelse som kirke, men danner i årets løb ramme om mange forskellige arrangementer.

Opførelsen er sket i et samarbejde med Hundested havn I/S. Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden, og NordeaFonden har støttet opførelsen.